Chi tiết 10 Bước xây dựng BSC/KPIs - Phần 2

Sau khi đã lựa chọn được Chiến lược trong phần đầu của Series bài viết "Chi tiết 10 Bước xây dựng BSC/KPIs", chúng ta sẽ xây dựng các tiêu chí để đánh giá Chiến lược đó có thành công hay không, và trỉnh bày một Bản đồ chiến lược sẽ phải như thế nào.

Bước 3: Xác định Mục tiêu & Kết quả Chiến lược (Strategic Objectives & Results)

Mục tiêu

Bước này giúp Doanh nghiệp trả lời 2 câu hỏi:
• Doanh nghiệp cần phải đạt được những mục tiêu gì để giúp chiến lược đã lựa chọn thành công?
• Các kết quả sơ bộ nào để có thể đánh giá chiến lược này thành công?

 

Phương pháp

• Ứng với từng chiến lược đã chọn, Doanh nghiệp xác định các mục tiêu chiến lược theo 04 phương diện BSC (Tài chính, Khách hàng, Quy trình, Học hỏi & Phát triển).
• Sau đó, vẽ các đường dẫn, kết nối các mục tiêu chiến lược theo quan hệ nhân-quả.
• Liệt kê một số kết quả, mà sau khi triển khai, có thể đánh giá được ngay chiến lược có đạt được hay không.
• Như vậy, mỗi chiến lược được thể hiện qua một Bản đồ chiến lược thành phần.

Mô hình xây dựng Bản đồ chiến lược thành phần

Cách đặt mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược nên đặt bắt đầu bằng các từ khóa:
• Tăng ...
• Giảm ...
• Tối ưu hoá ...
• Tối đa hoá ...
• Tối thiểu hoá ...
• Cải thiện ...
• Xây dựng ...
• Duy Trì ...

 

Phương pháp rà soát đường dẫn liên kết mục tiêu chiến lược

CÁCH 01: Rà soát từ dưới lên với câu hỏi "WHY"
• Tại sao lại cần thiết có mục tiêu chiến lược này?
• Nếu mục tiêu chiến lược này đạt được, sẽ dẫn đến đạt được (những) mục tiêu chiến lược gì?

Rà soát từ dưới lên với câu hỏi "WHY"

 

CÁCH 02: Rà soát từ trên xuống với câu hỏi "HOW"
• Làm sao để đạt mục tiêu chiến lược này?
• Để đạt được mục tiêu chiến lược này, cần đạt được (những) mục tiêu chiến lược nào trước?

Rà soát từ trên xuống với câu hỏi "HOW"


 


 

Bước 4: Xây Dựng Bản Đồ Chiến Lược Cấp Công ty (Strategy Mapping)

Mục tiêu

Xây dựng bản đồ chiến lược cấp công ty theo 04 phương diện BSC.

 

Phương pháp

• Sau khi đã xây dựng được các Bản đồ chiến lược thành phần (mỗi chiến lược được cụ thể hóa bằng một bản đồ chiến lược thành phần), tiến hành hợp nhất để có bản đồ chiến lược cấp công ty.
• Những mục tiêu chiến lược nào trùng nhau sẽ được hợp nhất thành một. Những mục tiêu nào có nội hàm gần giống nhau thì có thể gom chung thành một. Theo kinh nghiệm triển khai thành công của các Chuyên Gia (Best Practices), khuyến nghị số lượng mục tiêu chiến lược không nên vượt quá 16.
• Sau đó, tiến hành rà soát và vẽ đường dẫn liên kết cho các mục tiêu này theo quan hệ nhân-quả.

Mô hình hợp nhất các Bản đồ chiến lược thành phần thành Bản đồ chiến lược cấp công ty

 

Tham khảo Buổi tư vấn tình huống thực tế - Cách giải quyết các "Điểm chết" khi triển khai BSC/KPIs

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp tại Doanh nghiệp của Bạn.

Chi tiết 10 Bước xây dựng BSC/KPIs - Phần 3

Chia sẻ bài viết
Các bài viết liên quan:

Bài viết khác

Phương pháp tiếp cận xây dựng năng lực của toppion

Tập trung phát triển năng lực cho nhân viên trong doanh nghiệp luôn là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm. Làm sao để nâng cao năng lực đội...

Lợi ích Khung Năng Lực

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, yếu tố con người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Con người là nền tảng để...

12 Loại hình Văn hóa doanh nghiệp

Theo Robert A. Cooke VHDN có thể được chia ra làm 12 loại thuộc 3 nhóm khác nhau: Nhóm 1 - Văn hóa mang tính xây dựng - Constructive styles Nhóm 2 -...

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp từ Edgar H. Schein - Tác giả kinh điển về văn hóa tổ chức và văn hóa doanh nghiệp

Các vấn đề thường gặp khi triển khai BSC/KPIs

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp những vấn đề thường gặp khi triển khai BSC/KPIs mà chúng tôi gọi là TOP 12 "điểm chết" trong hơn 10 năm...

Lý do vì sao đọc nhiều sách, học nhiều khóa học nhưng kỹ năng vẫn không thay đổi?

Chúng ta thường đọc rất nhiều sách, tham gia rất nhiều khóa học, thu thập rất nhiều kiến thức, có thể hướng dẫn cho người khác rất nhiều điều hay nhưng...