Giải pháp

KÈM CẶP VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Giaỉ pháp kèm cặp lãnh đạo của TOPPION ứng dụng công nghệ của MARSHALL GOLDSMITH một bậc thầy với một phương pháp COACHING độc đáo nhất thế giới giúp các nhà lãnh đạo trên toàn cầu giải quyết tận gốc những thách thức mà những nhà lãnh đạo hàng đầu trên...
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp văn hoá doanh nghiệp theo mô hình M-V-P áp dụng công nghệ toàn cầu của Marshall Goldsmith. Đúc rút từ các nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm triển khai thực tiễn trong nhiều năm tư vấn, các chuyên gia của TOPPION đã thiết kế MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA...
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp chuyển giao quyền lực toàn diện của các chuyên gia thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu của Marshall Goldsmith. Các chuyên gia của TOPPION đã kết hợp 03 trường phái/phương pháp/cách tiếp cận hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới (NLP, Behavioral Coaching and Emotional Intelligence Coaching) để...
Chi tiết

Đối táctoàn cầu