Giải pháp

THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO

Khóa học trải nghiệm và thực hành ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) kết hợp Coaching nhằm Thay đổi mô thức - Xác lập phong cách lãnh đạo - Hướng đến xây dựng chân dung lãnh đạo kiệt xuất.
Chi tiết
Một trong những chương trình đặc biệt dành cho các tổ chức Công Quyền ứng dụng NLP kết hợp với Coaching nhằm xác lập phong cách lãnh đạo, hướng đến xây dựng chân dung Cán bộ hình mẫu. Khóa học ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) kết hợp với...
Chi tiết

Đối táctoàn cầu