TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI BSC

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI BSC

Ứng dụng Mô hình 7MBC® - Mô hình triển khai Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard (BSC) thành công tại các DN hàng đầu Việt Nam là kết quả của sự đúc kết kinh nghiệm, gồm cả thành công lẫn thất bại, khi triển khai các dự án tư vấn tái cấu trúc ứng dụng BSC tại Việt Nam qua hơn 10 năm của đội ngũ chuyên gia TOPPION được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế về BSC.

Mô Hình Tư Vấn 7MTC của TOPPION

Do đặc thù văn hóa và chất lượng nguồn nhân lực cấp cao tại Việt Nam, chúng tôi phát hiện ra rằng trong một dự án tư vấn tái cấu trúc ứng dụng thẻ điểm cân bằng, phần khó nhất không phải là tư vấn các bước xây dựng BSC mà là thay đổi mô thức lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp để chuẩn bị đón nhận sự thay đổi, đồng thời quan trọng nhất là làm thế nào nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ chủ chốt trong việc thực hiện và duy trì BSC.

Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu với việc đánh giá thực trạng của doanh nghiệp theo Mô hình 7S để làm nền tảng triển khai cho các công đoạn còn lại. Với việc đánh giá trên 07 khía cạnh (Chiến lược kinh doanh, Cơ cấu tổ chức, Công nghệ - Quy trình, Văn hóa doanh nghiệp, Phong cách quản trị, Nguồn nhân lực, Năng lực cạnh tranh), Doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về những điểm mạnh, điểm yếu đang tồn tại trong hệ thống cũng như các ảnh hưởng về lâu dài đến tổ chức như thế nào. Ngoài ra kết quả đánh giá 7S còn giúp Doanh nghiệp xác định được Phong cách quản trị của người lãnh đạo đang ảnh hưởng thế nào đến tổ chức, loại hình văn hóa nào đang tồn tại trong doanh nghiệp, và nó có phù hợp với chiến lược dài hạn hay không? Văn hóa hiện tại có những điểm nào không phù hợp để triển khai BSC hay không? Từ đó Doanh nghiệp sẽ có những mục tiêu, định hướng để triển khai trong các phần sau. Sau khi xác định được Loại hình Văn hóa và Phong cách Lãnh đạo ở bước trên, bước tiếp theo là bước tối quan trọng để triển khai BSC: Tư duy nào cần có để có thể hình thành được Phong cách Lãnh Đạo, Văn hóa trong tương lai; Các hành động để khắc phục những điểm chưa phù hợp trong văn hóa hiện tại để có thể triển khai BSC. Quá trình này mất rất nhiều thời gian. TOPPION ứng dụng Ngôn ngữ lập trình tư duy - Neuro-Linguistic Programing (NLP), kết hợp đa trải nghiệm – Multi-Experience Learning, đưa con người đến trạng thái lý tưởng của việc thay đổi tư duy.

Ở giai đoạn 03, Chúng tôi triển khai BSC/KPIs theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ và Palladium Kaplan – Norton Balanced Scorecard. Điểm mấu chốt không phải là triển khai từng bước như thế nào, mà trong dự án triển khai BSC/KPIs, chính cách làm việc, quản lý, họp, tranh luận của BLĐ, Quản lý cấp trung có đi theo Phong cách Lãnh đạo và Văn hóa đã được xác định ở bước 02 hay không? Trong giai đoạn này, năng lực đội ngũ, các biểu hiện của Văn hóa cũ (ngại thay đổi, ù lì, thiếu chủ động…), tính phù hợp hay không phù hợp sẽ được thể hiện một cách rõ ràng. Đây là cơ hội để kiểm chứng, tuyển chọn những con người cùng đồng hành cùng Doanh nghiệp, cũng như là cơ hội định hướng cho đội ngũ theo chiến lược và văn hóa mới.

Cuối cùng, để đảm bảo đội ngũ đủ năng lực thực thi, tự triển khai trong tương lai và ứng dụng bền vững, TOPPION áp dụng phương pháp coaching 1:1 “Chìa khóa trao tay”, coaching năng lực cho đội ngũ cấp trung; Coaching Phong cách Lãnh đạo, Văn hóa cho người đứng đầu, nhóm chủ chốt và các đơn vị hình mẫu; Coaching chuyển giao phương pháp coaching cho người đứng đầu để Doanh nghiệp có thể tự triển khai nội bộ.
Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại rằng: Thực tế đã chứng minh, để triển khai thành công BSC cho doanh nghiệp (doanh nghiệp nội địa lẫn nước ngoài) tại môi trường Việt Nam, giai đoạn (Mindset) và duy trì (Coaching) mới là những giai đoạn quyết định thật sự.

Vì vậy, Chúng tôi gọi TOPPION Mô hình 7MBC® - Mô hình triển khai Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard (BSC) là chìa khóa để áp dụng thành công BSC tại Việt Nam.

Liên lạc với chúng tôi ngay để được hướng dẫn các bước tư vấn hoặc tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp của khách hàng về lộ trình triển khai hệ thống BSC.

 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: (028) 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn

Gọi lại cho Tôi

Giải pháp liên quan