BSC/KPI

"Bí kíp" ứng dụng thành công BSC/KPIs
​​   LÝ DO THẤT BẠI KHI TRIỂN KHAI BSC/KPI BSC là công cụ quản trị thực thi chiến lược hiện đại và hiệu quả trên thế giới, nhưng hiện nay có nhiều và rất nhiều Doanh nghiệp triển khai BSC/KPIs nhưng thất bại là do một trong hai nguyên nhân sau: Xây dựng hệ thống BSC/KPIs chưa đúng phương pháp Tư duy (Mindset), Phong cách lãnh đạo và VHDN chưa phù hợp để triển khai BSC/KPIs Có rất nhiều Doanh nghiệp đã đầu tư...
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - "CHẤT KẾT DÍNH" THỜI KHỦNG HOẢNG
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - “CHẤT KẾT DÍNH” THỜI KHỦNG HOẢNG "Chìa khóa để doanh nghiệp vững vàng trước thử thách là văn hóa doanh nghiệp - 'chất kết dính' để  đội ngũ chung tay, chung sức và đồng lòng hướng tới mục tiêu"