Giải pháp

Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp

Mô hình đánh giá toàn diện thực trạng doanh nghiệp 7S của McKinsey được hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu sử dụng. 
Chi tiết
Quantitative Complexity Management (QCM) là Giải pháp đo lường và quản lý mức độ phức tạp trong tổ chức của tập đoàn Ontonix (Italy) ký độc quyền với TOPPION triển khai cho các công ty và tập đoàn trong khu vực.
Chi tiết
Global Leader Of Future là chương trình do chuyên gia kèm cặp hàng đầu thế giới Marshall Goldsmith thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo trong một môi trường kinh doanh toàn cầu.
Chi tiết

THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO

Khóa học trải nghiệm và thực hành ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) kết hợp Coaching nhằm Thay đổi mô thức - Xác lập phong cách lãnh đạo - Hướng đến xây dựng chân dung lãnh đạo kiệt xuất.
Chi tiết
Một trong những chương trình đặc biệt dành cho các tổ chức Công Quyền ứng dụng NLP kết hợp với Coaching nhằm xác lập phong cách lãnh đạo, hướng đến xây dựng chân dung Cán bộ hình mẫu. Khóa học ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) kết hợp với...
Chi tiết

XÂY DỰNG, THỰC THI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT

Ứng dụng Mô hình 7MBC® - Mô hình triển khai Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard (BSC) thành công tại các DN hàng đầu Việt Nam. Đây là kết quả của sự đúc kết kinh nghiệm, gồm cả thành công lẫn thất bại, khi triển khai các dự án tư vấn...
Chi tiết
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI và Benchmarking toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới.
Chi tiết
Giải pháp quản trị thực thi chiến lược & hiệu suất tổ chức trên nền tảng BSC (BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG) ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT - GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THỰC THI CHIẾN LƯỢC & HIỆU SUẤT TỔ CHỨC TRÊN NÊN TẢNG BSC (BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG)...
Chi tiết

KÈM CẶP VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Giaỉ pháp kèm cặp lãnh đạo của TOPPION ứng dụng công nghệ của MARSHALL GOLDSMITH một bậc thầy với một phương pháp COACHING độc đáo nhất thế giới giúp các nhà lãnh đạo trên toàn cầu giải quyết tận gốc những thách thức mà những nhà lãnh đạo hàng đầu trên...
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp văn hoá doanh nghiệp theo mô hình M-V-P áp dụng công nghệ toàn cầu của Marshall Goldsmith. Đúc rút từ các nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm triển khai thực tiễn trong nhiều năm tư vấn, các chuyên gia của TOPPION đã thiết kế MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA...
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp chuyển giao quyền lực toàn diện của các chuyên gia thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu của Marshall Goldsmith. Các chuyên gia của TOPPION đã kết hợp 03 trường phái/phương pháp/cách tiếp cận hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới (NLP, Behavioral Coaching and Emotional Intelligence Coaching) để...
Chi tiết