Tin đào tạo

Tại sao doanh nghiệp tiêu tốn rất nhiều nguồn lực về tài chính, con người, thời gian,... mà vẫn không thể xây dựng và thực thi chiến lược thành công? Cùng đội ngũ chuyên gia TOPPION, có hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo & tư vấn triển khai BSC/OKRs/KPIs thực tế “điểm mặt” 4 lý do chính.
Khóa học Tinh hoa điều hành đầu tiên đã kết thúc thành công trọn vẹn, với sự tham gia của hơn 100 CEO/lãnh đạo, đến từ hơn 50 doanh nghiệp.  TOPPION xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị bảo trợ truyền thông: HR1JOBS, HR1TECH, Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa, ROTalent Headhunt, Hiệp hội nhà hàng Việt Nam; đã đồng hành hỗ trợ để khoá học Tinh hoa điều hành được diễn ra trọn vẹn.