Thư viện video

Leader Mindset - Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo
Video tổng quan về khóa huấn luyện đặc biệt "LEADER MINDSET - THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO" do Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn...
Tập 04: Xác Định Lợi Thế Cạnh Tranh Của Một Doanh Nghiệp
Xác định lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp trong thời đại mới cần những yếu tố nào! Cùng tìm hiểu các lợi thế cạnh...
RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC NĂM 2021 & HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NĂM 2022
“RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC 2021 & HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 2022” với mục tiêu giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trong việc rà soát...
Tập 05: 12 Loại Hình Văn Hóa Đặc Trưng Trong Doanh Nghiệp
Doanh nghiệp bạn đang áp dụng những mô hình văn hóa nào trong 12 loại hình văn hóa doanh nghiệp trên. Cùng xem và tìm hiểu...
Tập 01: 5 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO
Chia sẻ dựa trên các nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc của chuyên gia với các công ty hàng đầu
Tập 6: Xu Hướng Phát Triển Lãnh Đạo Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi Số
Xu hướng phát triển lãnh đạo trong thời kỳ chuyển đổi số cần những gì? ➨ ĐĂNG KÝ KÊNH TOPPION GROUP ĐỂ NHẬN NHIỀU VIDEO MỚI...
Tập 02: 5 Yếu tố thành công của tập đoàn đa ngành
5 Yếu tố thành công của tập đoàn đa ngành
Tập 03: Xây dựng lợi thế cạnh tranh của một cá nhân
Kết thúc một năm, 1 thập kỷ thì mỗi người thông thường dọn nhà, mua sắm, làm mới kiểu tóc, trang phục...nhưng quên đi mất việc...
Chuyển giao quyền lực Lãnh Đạo - Dễ hay khó?
Chuyển giao quyền lực Lãnh Đạo - Dễ hay khó?
Năng lực cạnh tranh Doanh Nghiệp - Tầm nhìn dài hạn
Năng lực cạnh tranh Doanh Nghiệp - Tầm nhìn dài hạn
Kỹ Năng Quản Lý Trong Trường Học - Phải Thay Đổi Từ Nhận Thức
Kỹ năng quản lý trong trường học - phải thay đổi từ nhận thức
Thẻ điểm cân bằng P1 - FBNC
Thẻ điểm cân bang - Balanced Scorecard - những vấn đề thực tiễn xung quanh nhân sự và chi phí.