Tư Duy Lãnh Đạo

TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ 4 CHIẾN THUẬT ĐỂ CẢI THIỆN
Tư duy phản biện (Critical thinking) là: “Sử dụng logic và lập luận để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các giải pháp, đưa ra kết luận và cách tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề”. Tư duy này được đánh giá là một trong 3 kỹ năng quan trọng nhất của tương lai theo Báo cáo Nghề nghiệp tương lai năm 2018 (The Future of Jobs Report) của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum)....
4 GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TƯ DUY THIẾT KẾ
Tư duy thiết kế (Design Thinking) là phương thức giải quyết vấn đề bằng cách lấy con người làm trung tâm, giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ giữa người với người. Cách giải quyết vấn đề  của loại tư duy này rất sáng tạo nhờ việc áp dụng một quy trình hoàn thiện, có hệ thống để đối phó với các thách thức. (Theo Jean Liedtka & Andrew King & Kenvin Bennett, Solving Problems with Design Thinking – Giải quyết vấn...
LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VỚI TƯ DUY TÍCH CỰC
Tư duy tích cực là cách chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra theo cách tốt đẹp nhất, bất luận đó là điều tốt hay xấu. Theo khoa học, hạnh phúc của con người được quyết định bởi 50% khuynh hướng sinh học, 10% do môi trường sống và 40% do cách chúng ta lựa chọn. Như vậy, chúng ta nắm trong tay một nửa hạnh phúc nếu có cho mình một tư duy tích...