Đánh giá năng lực lãnh đạo toàn cầu

Đánh giá năng lực lãnh đạo toàn cầu

GLOBAL LEADER OF FUTURE (GLOF) - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI TOÀN CẦU

Là chương trình do chuyên gia kèm cặp hàng đầu thế giới Marshall GoldSmith thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo trong một môi trường kinh doanh toàn cầu đầy biến động và thách thức, dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu từ chính các CEO của 100 tập đoàn trong danh sách Fortune, 18 nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu và 300 giám đốc điều hành kinh doanh quốc tế tại 200 tổ chức 120 đoàn đa quốc gia trên 6 châu lục.

GLOF đo lường kỹ năng và năng lực mà các nhà lãnh đạo thế giới ngày nay cần phải nắm vững và các nhà lãnh đạo mới nổi trong khu vực cần phát triển để thành công trong một môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và cạnh tranh toàn diện trên thế giới phẳng. Các tổ chức đa quốc gia sử dụng GLOF để phát triển lãnh đạo, xây dựng đội ngũ kế thừa và quản lý nhân tài nhằm đảm bảo rằng tất cả các nhà lãnh đạo trong tổ chức đạt tầm cỡ quốc tế.

 
ĐỐI TƯỢNG GLOF PHỤC VỤ
  • Những nhà quản lý đất nước.
  • Lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia hay doanh nghiệp quốc tế
  • Các quản lý cấp cao trong các tổ chức qui mô lớn (ví dụ chuỗi cung ứng đa quốc gia, quản lý nguồn nhân lực khu vực hay quản lý các dự án quốc tế,...)
  • Các lãnh đạo, quản lý có tiềm năng và tham vọng phát triển kỹ năng lãnh đạo toàn cầu.
 


 
LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH
  • Hơn 50 tài liệu, báo cáo mới nhất năm 2015 dành cho các nhà lãnh đạo.
  • Báo cáo sử dụng một biểu đồ radar độc quyền, phân tích toàn diện các phương diện của nhà lãnh đạo.
  • Mô hình nguyên mẫu nhà lãnh đạo tương lai toàn cầu đích thực.
  • Cùng các nguồn tài liệu chuyên môn sâu rộng như tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn lãnh đạo toàn cầu, tài liệu hội thảo, thư viện các cuộc trao đổi, tọa đàm, thư viện video, e-learning và nội dung các chương trình tiếp theo.
​  
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: (028) 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn

Tìm hiểu thêm tại: http://sccoaching.com/glof360/

Giải pháp liên quan