Trắc nghiệm tính cách

Thông tin cá nhân

Hướng dẫn

Trắc nghiệm tính cách là một công cụ phân loại tính cách chính xác và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Phần mềm trắc nghiệm tính cách bằng tiếng Việt dựa trên lý thuyết về phân loại tính cách của Isabel Briggs Myers and Katharine C. Briggs (hai nhà đồng sáng lập MBTI®đã chính thức ra mắt thành công sau hơn 1 năm nỗ lực nghiên cứu & hoàn thiện từ các chuyên gia của TOPPION với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế về nghiên cứu tâm lý hành vi con người. Để đảm bảo sứ mệnh góp phần hoàn thiện & phát triển tối đa năng lực con người Việt Nam, TOPPION cam kết cung cấp phần mềm trắc nghiệm tính cách hoàn toàn miễn phí cho tất cả các cá nhân và tổ chức.

Việc nhận diện được đúng tính cách sẽ giúp chúng ta tìm ra và đánh giá đúng các điểm mạnh, điểm yếu.Từ đó quyết định lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và phát huy tối đa được tất cả những năng lực cá nhân.

Hướng dẫn: Bài trắc nghiệm nhận diện tính cách gồm 72 câu. Vui lòng đọc kỹ từng câu và trả lời trung thực suy nghĩ của bạn theo thang điểm từ 1 đến 5 (1: Không chính xác; 5: Rất chính xác). Phần mềm sẽ tự động tính toán, phân tích và gửi email cho bạn kết quả cuối cùng.

Lưu ý: Kết quả trắc nghiệm tính cách sẽ được thông báo qua email của bạn ngay khi bạn hoàn thành 72 câu trắc nghiệm. Do đó vui lòng ghi chính xác địa chỉ email để đảm bảo kết quả sẽ được chuyển đến chính xác cho bạn. 
Câu hỏi Trả lời
1 2 3 4 5
Chia sẻ bài viết