Chuyên gia

ÔNG LOAN VĂN SƠN
ÔNG LOAN VĂN SƠN MASTER CONSULTANT
Chuyên Gia Loan Văn Sơn là Tư vấn trưởng kiêm Chủ Tịch HĐQT của Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION - một tổ chức đi đầu trong việc ứng dụng mô hình đào tạo độc nhất MTC - Result® tại Việt Nam. Ông là Chuyên gia huấn luyện thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching - tổ chức uy tín nhất trên thế giới sử dụng một phương pháp Coaching độc đáo để thay đổi hành vi không hiệu quả và...
GIÁO SƯ JOHN BEHZARD
GIÁO SƯ JOHN BEHZARD SENIOR CONSULTANT
Ông là Giáo sư Tài chính & Quản trị tại Đại học California State University, USA. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Dự án, Giảng dạy cấp Thạc sỹ và Sau Đại học tại Hoa Kỳ. Giáo sư John Behzard từng đảm nhiệm vai trò là Giám đốc trong nhiều dự án thuộc lĩnh vực Tài chính, Quản trị của các tổ chức kinh doanh, những học viện nghiên cứu và chính quyền.
ÔNG JACK PERRY
ÔNG JACK PERRY MASTER TRAINER
Là một trong những diễn giả nổi tiếng của Mỹ và chuyên gia Kèm Cặp Phát Triển Năng Lực Chuyên Nghiệp, với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm lãnh đạo đã được ông đúc rút và ứng dụng thực hành trực tiếp trong các khóa huấn luyện và chương trình kèm cặp (coaching) cá nhân. Ngoài ra, ông còn là diễn giả chuyên tạo động lực cuộc sống và phát triển toàn diện cá nhân.
BÀ ANGELINE V.TEO
BÀ ANGELINE V.TEO EXECUTIVE COACH & MASTER TRAINER
Bà Angeline V.Teo có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý, Bán hàng, Marketing, Phân phối Quốc tế và Tư vấn – Huấn luyện cho nhiều công ty tại Singapore và trong khu vực.
ÔNG SĨ DANH QUỐC HƯNG
ÔNG SĨ DANH QUỐC HƯNG IMPLEMENTING STRATEGY CONSULTANT
Ông Sĩ Danh Quốc Hưng có nhiều năm kinh nghiệm đảm trách các vị trí lãnh đạo và quản lý cao cấp như Giám đốc Quản lý Chiến lược, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Nhân sự & Đào tạo, Giám đốc Dự án cho một số Ngân hàng và Tập đoàn trong và ngoài nước. Ông từng là thành viên tư vấn triển khai chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp cho nhiều công ty và tập đoàn tại...
ÔNG MARIUS BOGHIAN
ÔNG MARIUS BOGHIAN LEARNING AND MANAGEMENT CONSULTANT
Marius Boghian là chuyên gia huấn luyện và tư vấn quản lý, đồng thời cũng là chuyên gia KPI (Certified KPI Professional) làm việc trong Đội Dịch vụ chuyên nghiệp (Professional Services team) của Viện KPI quốc tế. Gần đây, chuyên gia Marius đã đạt thêm Chứng nhận Phân tích Dữ liệu (Certification in Data Analysis) giúp tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa ông và các khách hàng trong lĩnh vực thiết kế hệ thống Báo cáo chuyên nghiệp. Ông...