Đánh giá sức khỏe tài chính và rủi ro

Đánh giá sức khỏe tài chính và rủi ro

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TOPPION & ONTONIXNhằm đem lại giá trị cao nhất cho các tổ chức không chỉ tại Việt Nam mà còn các nước trong khu vực, Tập đoàn huấn luyện và tư vấn triển khai TOPPION và Tập đoàn Ontonix đã hợp tác toàn diện và chặt chẽ dựa trên mối quan hệ đối tác chiến lược từ 2014.

Sự hợp tác chiến lược trên không chỉ giúp tập đoàn Ontonix tiếp cận nhanh đến các doanh nghiệp, tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á, mà còn mở rộng cơ hội cho TOPPION tiếp cận các tổ chức tại thị trường Châu Âu.


GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN LÝ MỨC ĐỘ PHỨC TẠP TRONG TỔ CHỨC CỦA ONTONIX
QUANTITATIVE COMPLEXITY MANAGEMENT (QCM)

 

Sự phức tạp quá mức là nguồn gốc của các tổn thương và gây thất thoát lợi nhuận trong tổ chức, đồng thời giới hạn khả năng kiểm soát của Ban Lãnh Đạo. Cách duy nhất để giảm thiểu tác động tiêu cực của sự phức tạp là phải đo lường và quản lý được chúng. Điều này sẽ giúp cho tổ chức trở nên ổn định và vững vàng hơn.

Ontonix là tổ chức đầu tiên sử dụng khoa học trong việc đo lường và quản lý sự phức tạp của các tổ chức, đặc biệt các tổ chức với hệ thống lớn. Năm 2005, Ontonix đã đưa ra Giải pháp đo lường sự phức tạp của tổ chức (Complexity Management Engine) theo thời gian thực – OntonNet™.

OntonNet™ có thể tích hợp với bất kỳ cơ sở hạ tầng IT nào, cả hệ thống ERP hoặc SW để đo lường sự phức tạp và tính bền vững của:

• Các tổ chức
• Hệ thống phân phối
• Hệ thống ICT
• Những cơ sở hạ tầng quan trọng
• Hệ thống của các hệ thống
QUÁ PHỨC TẠP = RỦI RO KHÓ LƯỜNG

• Khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 xảy ra, tình hình đã chứng minh rõ ràng các phương thức đo lường rủi ro trước đó không phù hợp với một nền kinh tế phức tạp và hỗn loạn. Mọi người cho rằng các kết quả đánh giá rủi ro có thể tự thao tác và điều chỉnh một cách chủ quan. Thực tế là cần có công cụ khoa học để giải quyết mức độ không ổn định và phức tạp của tổ chức và nền kinh tế

Quantitative Complexity Management (QCM) không chỉ là một công cụ để đo lường rủi ro mà còn là một nền tảng mới giúp thống nhất giữa chiến lược tổ chức với quản lý rủi ro


SỰ PHỨC TẠP LÀ ĐẶC TÍNH TỰ NHIÊN CỦA MỌI HỆ THỐNG & TỔ CHỨC
TẤT CẢ ĐỀU DO CON NGƯỜI TẠO NÊN 


Tăng trưởng mà không kiểm soát được mức độ phức tạp của hệ thống thì không thể phát triển bền vững. Khoa học đã có một bước tiến lớn khi các nhà nghiên cứu có thể khái quát hóa và thực hiện được các tổng hợp về sự phức tạp thông qua toán học. Bản chất của cái gọi là “hệ thống phức tạp” thực ra là gồm nhiều mảnh ghép nhỏ. Cơ bản là trong tự nhiên đã có một số hệ thống và quy trình bắt buộc phải tồn tại. Một số trong chúng đơn giản, một số khác khó hiểu hơn. 
TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG QCM

Các tiêu chí đo lường của Ontonix phù hợp cho mọi hệ thống. Bởi vì chúng phổ quát nhất và tự nhiên nhất. Đó là lý do giải pháp của Ontonix có thể đo lường sự tương tác và phức tạp, bền vững từ Bảng cân đối kế toán cho đến Hệ thống giao thông, Mạng lưới phân phối năng lượng, Dây chuyền lắp ráp….
Quantitaive Complexity Management khi áp dụng vào tổ chức sẽ là một công cụ hữu hiệu để: 

•    Xác định được mức độ dễ tổn thương và không bền vững của hệ thống 
•    Giảm tác động của sự thiếu hiệu quả
•    Cải thiện lợi nhuận 
•    Cung cấp sự kiểm soát toàn diện hơn cho doanh nghiệp 
•    Truy suất được những hàm ý quan trọng đằng sau các số liệu của tổ chức 

Quantitative Complexity Management là cách quản lý mới, đo lường mới và đánh giá mới về rủi ro mà một doanh nghiệp hiện đại cần. Nó tập trung vào xử lý các vấn đề thực tiễn xảy ra cho doanh nghiệp chứ không chỉ là một giải pháp được xây dựng trên các công thức toán học kỳ lạ. 

Đồ thị ma trận đo lường
 


Đồ thị đo lường theo chỉ tiêu

 
 
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: (028) 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn

Giải pháp liên quan