12 Loại hình Văn hóa doanh nghiệp

Theo Robert A. Cooke VHDN có thể được chia ra làm 12 loại thuộc 3 nhóm khác nhau:

Nhóm 1 - Văn hóa mang tính xây dựng - Constructive styles

Hướng đến kết quả - Achievement: Hoàn thành một nhiệm vụ thành công bằng mọi nỗ lực, sự can đảm, kỹ năng, hoặc thay đổi cách làm để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đôi ngũ có niềm tin rằng kết quả có liên quan đến nỗ lực của một người chứ không phải là cơ hội. Các cá nhân có khuynh hướng đặt ra các mục tiêu thách thức nhưng thực tế. Đội ngũ trong phong cách này luôn suy nghĩ trước và lên kế hoạch, đưa ra các phương án dự phòng trước khi hành động, học hỏi từ chính những sai lầm của mình, linh hoạt cách triển khai để hướng đến kết quả cuối cùng bằng sự cam kết rất cao.

Khẳng định năng lực bản thân - Self-Actualizing: Nhận ra và hoàn thiện tài năng và tiềm năng của mình - được xem như một động lực hoặc nhu cầu hiện diện trong mỗi người. Suy nghĩ và làm việc một cách chủ động, sáng tạo và độc lập. Lấy mục tiêu chung và các thách thức như một động cơ để phát triển bản thân. Đội ngũ tư duy sáng tạo nhưng thực tế. Quan tâm đến sự cân bằng trong phát triển và các mối quan hệ.

Khuyến khích tính nhân văn - Humanistic-encouraging: Giúp người khác trưởng thành và phát triển, phản ánh sự quan tâm đến sự phát triển và trưởng thành của nhân viên, dành sự quan tâm cao đối nhu cầu của họ. Đội ngũ trong phong cách này cống hiến năng lượng để kèm cặp và tư vấn cho những người khác, rất chu đáo và giúp người khác học hỏi, phát triển. Các chính sách hướng đến con người, đời sống tinh thần, vật chất và trách nhiệm xã hội cao.

Khuyến khích mối quan hệ tình thân - Affiliative: Phản ánh sự quan tâm trong việc phát triển và duy trì các mối quan hệ dễ chịu. Đội ngũ trong phong cách này chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ, thân thiện, thẳng thắn và hợp tác vì mục tiêu chung, để cao phối hợp liên bộ phận và làm cho người khác cảm thấy họ là một phần của tổ chức.

Edgar H.Schein
12 Loại hình văn hóa - theo Robert A. Cooke

Nhóm 2 - VH mang tính thụ động / phòng thủ - Passive-Defensive

Xin ý kiến – Approval: Đội ngũ cảm thấy thiếu chỉ dẫn và bất an. Họ thường tìm kiếm sự an toàn bằng cách chờ đợi ý kiến cấp trên trước khi suy nghĩ và hành động

Theo lối mòn – Conventional: Đội ngũ bị ràng buộc bởi các quy tắc và quy định của tổ chức. Hành động theo các tiêu chuẩn quy định (kể cả những tiêu chuẩn và quy định không hợp lý), thiếu đi sự sáng tạo và chống đối sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự an toàn cho bản thân.

Phụ thuộc mang tính dây chuyền – Dependent: Đội ngũ thường quan sát và chờ đợi ai đó làm trước và làm theo nhằm tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Và thậm chí cố tình hạn chế sự khác biệt của bản thân so với số đông dẫn đến sự trì trệ rất lớn trong công ty.

Né tránh xung đột - Avoidance: Đội ngũ có thiên hướng ngại việc khó, tránh né các xung đột, ngại góp ý và ít quan điểm một cách chính thống và thường chia sẻ thông tin ngoài lề.

Nhóm 3 - VH mang tính thúc ép / phòng thủ - Aggressive-Defensive

Chỉ trích người khác – Oppositional: Phong cách này thường sử dụng những câu hỏi trong cách làm việc nhằm đạt kết quả tốt hơn nhưng tính hoài nghi cũng rất cao. Đôi khi sử dụng những sai sót của người khác để chỉ trích và gâp áp lực thậm chí là sự tổn thương.

Trọng quyền lực- Power: Phong cách nặng tính chỉ đạo, sử dụng quyền lực như một công cụ gây áp lực trong việc hoàn thành công việc. Thích kiểm soát những người khác và sử dụng mệnh lệnh.

Cạnh tranh – Competitive: Thường khẳng định bản thân mình hơn những người khác bằng việc đem ra so sánh để tỏ ra vượt trội hơn. Các cá nhân luôn tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Văn hoá này tạo ra sự mâu thuẫn để khai thác thông tin nhằm thúc đẩy hiệu quả, đôi khi dẫn đến sự hợp tác liên bộ phận không tốt

Chủ nghĩa hoàn hảo - Perfectionistic: Giá trị bản thân gắn với những tiêu chuẩn cực cao, chú trọng chi tiết. Đôi khi đưa ra những tiêu chuẩn quá mức với bản thân hoặc người khác

Tham khảo Giải pháp xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Phương pháp tiếp cận xây dựng năng lực của toppion

Tập trung phát triển năng lực cho nhân viên trong doanh nghiệp luôn là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm. Làm sao để nâng cao năng lực đội...

Lợi ích Khung Năng Lực

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, yếu tố con người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Con người là nền tảng để...

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp từ Edgar H. Schein - Tác giả kinh điển về văn hóa tổ chức và văn hóa doanh nghiệp

Các vấn đề thường gặp khi triển khai BSC/KPIs

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp những vấn đề thường gặp khi triển khai BSC/KPIs mà chúng tôi gọi là TOP 12 "điểm chết" trong hơn 10 năm...

Lý do vì sao đọc nhiều sách, học nhiều khóa học nhưng kỹ năng vẫn không thay đổi?

Chúng ta thường đọc rất nhiều sách, tham gia rất nhiều khóa học, thu thập rất nhiều kiến thức, có thể hướng dẫn cho người khác rất nhiều điều hay nhưng...

Điều kiện cần & đủ khi triển khai các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam?

Các đơn vị tư vấn nước ngoài nhận định rằng: Việc triển khai các dự án tư vấn cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam thật sự không dễ dàng. Thông...