Blog

Tư duy cũng giống như chiếc la bàn định hướng cuộc đời của mỗi con người. Tư duy đúng, đời ta đúng hướng. Tư duy chưa đúng, ta cứ mãi loay hoay tìm đường. Có lẽ vì vậy mà ngày nay cụm từ “tư duy” được nhắc đến thường xuyên và tham gia các khóa học về tư duy trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển bản thân cũng như sự nghiệp của nhiều người, đặc...
TÁI CẤU TRÚC
TẠI SAO CẦN PHẢI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO  
CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT CHO LÃNH ĐẠO