Tin đào tạo

Trong hai ngày 07&08/08/2017, Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã có cơ hội gặp gỡ và triển khai khóa huấn luyện nâng cao " Hiệu Suất và Văn Hóa Bán Hàng VINAMILK tại Thủ Đô Hà Nội. TOPPION đã có 2 ngày của khóa huấn luyện thực sự thành công, cùng với sự nhiệt huyết của đội ngũ quản lý bán hàng của VINAMILK. TOPPION hi vọng khóa huấn luyện sẽ góp một phần nhỏ trong...
Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn triển Khai TOPPION xin chân thành cảm ơn đến các quý Anh/Chị Lãnh Đạo đã dành thời gina hai ngày để tham gia khóa huấn luyện "Leader Mindset - Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo K46" trong hai ngày 21&22/07/2017. Với những sự nhiệt tình và máu lửa các Anh/Chị đã góp phần không nhỏ để tạo nên một kháo huấn luyện thành công. TOPPION mong rằng với những trai nghiệm và chia sẻ...
Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn Triển Khai TOPPION xin chân thành cám ơn tất cả các quý Anh/Chị Quản Lý & Lãnh Đạo đã đồng hành cùng chúng tôi trong hai ngày của khóa huấn luyện "LEADER MINDSET - THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO K45" được diễn ra trong hai ngày 23&24/06/2017 . Chính nhờ sự nhiệt tình của tất cả Quý Anh/Chị đã tạo sự thành công rực rỡ của Khóa huấn luyện “LEADER MINDSET K45". TOPPION...
Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn Triển Khai TOPPION xin chân thành cảm ơn BLĐ của CTY Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai đã thể hiện sự quan tâm sâu sát đến các cấp Nhân Viên, Quản Lý,& Lãnh Đạo các cấp bằng việc quyết định triển khai khóa huấn luyện LEADER MINDSET được tổ chức trong hai ngày 17&18/06/2017OPPION mong rằng, những kiến thức cũng như những giá trị mà khóa huấn luyện sẽ giúp Anh/Chị nâng cao kinh...