Tag: bsc/kpis

Chiến lược BSC/KPIs rất được nhiều doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn. Đã có hơn 65% doanh nghiệp hàng đầu triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn BSC có hơn 80% doanh nghiệp thất bại với nhiều lý do. Chính vì vậy khoá đào tạo chuyên gia BSC/KPIS của TOPPION ra đời với mục đích đào tạo Từ ZERO đến CHUYÊN GIA vững kiến thức, tự tin tư vấn và thực hành áp dụng BSC/KPIs hiệu quả.
Tại sao doanh nghiệp tiêu tốn rất nhiều nguồn lực về tài chính, con người, thời gian... mà vẫn không thể xây dựng và thực thi chiến lược thành công? Cùng đội ngũ chuyên gia TOPPION, có hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo & tư vấn triển khai BSC/OKRs/KPIs thực tế “điểm mặt” 4 lý do chính.