Tag: ung-dung-disc

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HÀNH VI (DISC) NÂNG TẦM DỊCH VỤ BÁN HÀNG & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG dành cho đội ngũ bán hàng (Nhân viên/Quản lý) và đội ngũ Chăm sóc khách hàng với mục tiêu: Ngày 1 -  Hiểu được vai trò và quyền hạn của nhân viên tư vấn bán hàng trong tổ chức -  Hiểu được 07 cấp độ bán hàng và thay đổi quan niệm về bán hàng -  Hiểu được chính mình và khách hàng -  Áp dụng...
KHÓA HỌC ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HÀNH VI (DISC) TRONG QUẢN LÝ CON NGƯỜI dành cho cấp quản lý, lãnh đạo và bộ phận nhân sự với mục tiêu: -  Hiểu được tư duy 7 đúng trong quản lý con người hiệu quả -  Hiểu được nền tảng của công cụ phân tích hành vi và cách nhận diện (DISC) -  Nắm được một số ứng dụng quan trọng của công cụ DISC trong quản ý con người