MÔ THỨC LÃNH ĐẠO CÔNG QUYỀN

MÔ THỨC LÃNH ĐẠO CÔNG QUYỀN

Khóa học ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) kết hợp với kèm cặp (Coachingnhằm xác lập phong cách lãnh đạo, hướng đến xây dựng chân dung cán bộ hình mẫu.


CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÚP GÌ CHO CÁN BỘ

1.    Định hình “Mindset” (Mô thức) của một nhà lãnh đạo chuẩn theo yêu cầu năng lực chuẩn toàn cầu
2.    Kết nối tư tưởng và hướng mọi người về cùng mục tiêu cùng nhau giải quyết các vấn nạn dân tộc một cách đồng lòng
3.    Kích thích khả năng tư duy mới và thay đổi để đón nhận sự thay đổi
4.    Nâng tầm tư duy và kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong đơn vị
5.    Nắm rõ các mô hình lãnh đạo và quản lý công hiện đại
6.    Nắm rõ mô hình xây dựng chiến lược cho tỉnh, sở ban, ngành áp dụng công cụ quản trị chiến lược hiện đại BSC
7.    Nắm rõ phương pháp và mô hình quản trị và thực thi chiến lược quốc gia, tỉnh, sở ban ngành.


Khóa huấn luyện được dẫn dắt bởi Chuyên gia huấn luyện năng lực lãnh đạo (Leadership / Executive Coach) thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching; Chuyên gia Balanced Scorecard Master Professional được chứng nhận bởi hiệp hội BSC Hoa Kỳ và Đại học Washington Hoa Kỳ; Chuyên gia Leadership Coaching được chứng nhận bởi Center for Executive Coaching (CEC).
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
Khóa học 02 ngày học, thực hành và trải nghiệm bằng phương pháp tiên tiến hàng đầu trên thế giới NLP kết hợp bộ công cụ Coaching theo tiêu chuẩn của Liên Đoàn Coaching Thế Giới (ICF).


PHẦN 1: CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH
1.    Tư duy hệ thống - tư duy chiến lược quốc gia và các bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới
2.    Mô hình chiến lược phát triển quốc gia bền vững
3.    Mô hình xác định lợi thế cạnh tranh quốc gia, vùng, tỉnh
4.    Mô hình xác định ngành kinh tế trọng tâm quốc gia, tỉnh
5.    Mô hình xây dựng, quản trị, thực thi chiến lược dành cho quốc gia, tỉnh, sở ban ngành áp dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC)
6.    Các công cụ phầm mềm áp dụng trong quản trị chiến lược quốc gia, tỉnh, sở, ban ngành
7.    Mô hình xây dựng và phát triển văn hoá – giáo dục quốc gia, tỉnh.


PHẦN 2: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ
1.    Trải nghiệm tâm lý đặc biệt “Mất định hướng”: Chặng dừng chân để nhìn lại bản thân và định hướng trong thời gian tới?
2.    Trải nghiệm tâm lý đặc biệt ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (Neuro Linguistic Programming - NLP) - Khám phá giá trị đã bỏ quên. Đánh thức nguồn động lực mạnh mẽ nhất bên trong mỗi người lãnh đạo (INTERIOR MOTIVATION)
3.    05 Kỹ thuật tâm lý thay đổi hành vi lãnh đạo ứng dụng NLP
4.    03 Niềm tin và 10 Điểm mù nhà lãnh đạo trong thế giới phẳng
5.    Lập trình 10 cảm xúc tích cực cần có của một nhà lãnh đạo: Các kỹ thuật kiểm soát cảm xúc (EMOTIONAL CONTROL) bằng NLP trong những thời khắc ra quyết định. Trạng thái ra quyết định lý tưởng dành cho quản lý/ lãnh đạo
6.    Lập trình 10 giá trị và các niềm tin chuẩn của một nhà lãnh đạo vĩ đại (LEADERSHIP VALUE & BELIEF) và loại bỏ mâu thuẫn nội tại của giá trị sống làm cản trở sự phát triển khả năng lãnh đạo dựa theo môi trường thực tế
7.    Lập trình những câu hỏi tự thoại tích cực & câu hỏi định hướng tâm lý dành cho lãnh đạo (SELF-TALK & GUIDING QUESTIONS) nhằm duy trì các trạng thái tích cực của một nhà quản lý/ lãnh đạo thành công
8.    Xây dựng chân dung thể lý và “cái thần” của một nhà lãnh đạo (PHYSICAL)
9.    04 Nguyên tắc bất biến của bất kỳ nhà quản lý/ lãnh đạo vĩ đại nào trên thế giới (LEADERSHIP PRINCIPLE)
10.  07 Năng lực không được phép thiếu của một nhà lãnh đạo
11.  Trải nghiệm đặc biệt ứng dụng NLP - Giá trị cốt lõi tiên quyết của quản lý: Tinh thần “TRÁCH NHIỆM” trong tổ chức (Đặc biệt phần này được thực hiện bằng những trải nghiệm rất sống động và độc đáo duy nhất, ứng dụng những kỹ thuật của Tâm lý học hành vi con người NLP)
12.  Trải nghiệm đặc biệt ứng dụng NLP – “CÔNG PHÁ MỤC TIÊU”. Tinh thần vượt qua thử thách
13.  Trải nghiệm đặc biệt ứng dụng NLP – “VƯỢT BƯỚC CHÔNG GAI”. Tinh thần vượt qua giới hạn bản thân & khai phá khả năng tiềm ẩn
14.  Trải nghiệm đặc biệt ứng dụng NLP – “TINH THẦN THỦ LĨNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO”.

 
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: (028) 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn


 

Giải pháp liên quan