THỰC TRẠNG HIỆN NAY!

​​

giám đốc nhân sự

 

Hiện nay, ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị con người được xem là “ngành nóng” trên
thị trường. Cũng vì vậy, ngành này có rất nhiều điểm khiến Người lãnh đạo, Giám đốc,
Trưởng phòng nhân sự hay là một Chuyên gia về tư vấn viên trăn trở:

 
➢ Hoạch định và triển khai chiến lược Nâng cao lợi thế cạnh tranh từ nguồn lực “Con người”.

➢ Hoạch định và tổ chức văn hóa Doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững. 

➢ Chiến lược và kế hoạch triển khai thu hút, gắn kết, phát triển Nhân tài.

➢ Kiến thức, kỹ năng, công cụ quản trị nhân sự trong “thời đại mới”.

➢ Những vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự hiệu quả.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
DÀNH CHO AI?

 Khóa học được đánh giá là một trong những khóa Coaching về nhân sự giúp cho Người lãnh đạo có một tầm nhìn sâu rộng và khả năng hoạch định chiến lược tốt hơn, quản lý nhân sự hiệu quả hơn.


Chủ Doanh nghiệp, Giám đốc vận hành muốn hiểu sâu về Quản trị nhân sự. 

Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự cần nâng cao năng lực toàn diện. 

Trưởng bộ phận, Chuyên viên có định hướng phát triển thành Giám đốc nhân sự. 

Người khai vấn, định hướng nghề nghiệp, người làm công tác tổ chức đào tạo và các cá nhân muốn nâng cao về năng lực Quản trị nhân sự.

 

“KIỆN TOÀN NĂNG LỰC

VỮNG TIN THĂNG TIẾN”

Chúng tôi tự tin mang đến cho bạn trải nghiệm học tập đầy hứng thú và thiết thực.


TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO
 


LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
 


 THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Thời lượng đào tạo: 4 Giai đoạn
  • Thời gian khóa học: 3 Tháng - 30 Buổi - 90 Giờ
  • Hình thức khóa học: Học ONLINE qua Zoom Offline buổi đầu & buổi cuối

 LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
 


 


NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Thời gian bắt đầu: 2024
  • Liên hệ TOPPION để biết thêm chi tiết
  • Thông tin liên hệ: (028) 38442369  |  info@toppion.com.vn |  hotline : 0945001955

Giải pháp liên quan