Giải pháp

Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp

Mô hình đánh giá toàn diện thực trạng doanh nghiệp 7S của McKinsey được hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu sử dụng.
Chi tiết
Quantitative Complexity Management (QCM) là Giải pháp đo lường và quản lý mức độ phức tạp trong tổ chức của tập đoàn Ontonix (Italy) ký độc quyền với TOPPION triển khai cho các công ty và tập đoàn trong khu vực.
Chi tiết
Global Leader Of Future là chương trình do chuyên gia kèm cặp hàng đầu thế giới Marshall Goldsmith thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo trong một môi trường kinh doanh toàn cầu.
Chi tiết

THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO

Khóa học hàng đầu dành cho các Lãnh Đạo Cấp Cao giúp xây dựng Doanh Nghiệp Bền Vững & Trường Tồn.
Chi tiết
Khóa huấn luyện độc quyền giúp các Quản Lý thay đổi Gốc Rễ Mô Thức để nâng tầm trở thành lãnh đạo kiệt xuất.
Chi tiết
Một trong những chương trình đặc biệt dành cho các tổ chức Công Quyền ứng dụng NLP kết hợp với Coaching nhằm xác lập phong cách lãnh đạo, hướng đến xây dựng chân dung Cán bộ hình mẫu.
Chi tiết

XÂY DỰNG, THỰC THI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT

Giải pháp tư vấn xây dựng, triển khai, quản trị và đo lường chiến lược theo công nghệ BSC được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín Quốc Tế.
Chi tiết
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI và Benchmarking toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới.
Chi tiết
Giải pháp quản trị thực thi chiến lược & hiệu suất tổ chức trên nền tảng BSC (BALANCED SCORECARD – THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG)
Chi tiết

KÈM CẶP NĂNG LỰC THỰC THI

Giải pháp kèm cặp ứng dụng công nghệ của Marshall Goldsmith, cam kết đồng hành cùng lãnh đạo đảm bảo khả năng thực thi với phương châm "NO CHANGE - NO PAY".  
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp văn hoá doanh nghiệp theo mô hình M-V-P áp dụng công nghệ toàn cầu của Marshall Goldsmith. Đúc rút từ các nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm triển khai thực tiễn trong nhiều năm tư vấn, các chuyên gia của TOPPION đã thiết kế MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA...
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp chuyển giao quyền lực toàn diện của các chuyên gia thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu của Marshall Goldsmith.
Chi tiết