Giải pháp

KÈM CẶP NĂNG LỰC THỰC THI

Giải pháp kèm cặp ứng dụng công nghệ của Marshall Goldsmith, cam kết đồng hành cùng lãnh đạo đảm bảo khả năng thực thi với phương châm "NO CHANGE - NO PAY".  
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp văn hoá doanh nghiệp theo mô hình M-V-P áp dụng công nghệ toàn cầu của Marshall Goldsmith. Đúc rút từ các nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm triển khai thực tiễn trong nhiều năm tư vấn, các chuyên gia của TOPPION đã thiết kế MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA...
Chi tiết
Giải pháp Kèm cặp chuyển giao quyền lực toàn diện của các chuyên gia thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu của Marshall Goldsmith.
Chi tiết

Đối táctoàn cầu