ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI BSC

BALANCED SCORECARD (BSC) là công cụ quản trị thực thi chiến lược nhằm kết nối tầm nhìn của doanh nghiệp với hành động hàng ngày của đội ngũ thông qua: chiến lược, mục tiêu chiến lược và những KPI kết nối các hành động hàng ngày.
 

BSC là hệ thống các đồng hồ đo lường nguồn lực đầu vào, chiến lược đang thực thi đến đâu, hoạt động điều hành có hiệu quả không, kết quả đầu ra có đáp ứng được kỳ vọng không.

 


BSC là một công cụ loại bỏ những việc không quan trọng ra khỏi hệ thống, xếp những việc quan trọng theo cùng một hướng tầm nhìn của tổ chức. Như vậy, các việc của nhà quản lý trở nên trọng yếu và sẽ cần năng lực thực thi cao hơn.

BSC là công cụ giúp doanh nghiệp phát triển cân bằng trên 04 Khía cạnh: Tài chính hiệu quả, Khách hàng hài lòng, Quy trình và Con người theo kịp chiến lược.


MÔ HÌNH TƯ VẤN BSC HIỆU QUẢ CỦA TOPPION
“Nhân viên, các cấp quản lý và lãnh đạo phải làm việc vất vả để đảm bảo mọi thứ trong công ty được làm đúng, nhưng cái mà họ mất nhiều thời gian hơn cả là ra quyết định đúng với từng công việc” - Stephen Covey.

 

TOPPION Successful BSC Consulting Model là kết quả sự đúc kết kinh nghiệm, gồm cả thành công và thất bại, khi triển khai các dự án tư vấn tái cấu trúc ứng dụng BSC tại Việt Nam trong 08 năm của đội ngũ chuyên gia TOPPION được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế về BSC.

Do đặc thù văn hóa và chất lượng nguồn nhân lực cấp cao tại Việt Nam, chúng tôi phát hiện ra rằng trong một dự án tư vấn tái cấu trúc ứng dụng thẻ điểm cân bằng, phần khó nhất không phải là tư vấn các bước xây dựng BSC mà là thay đổi mô thức lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp để chuẩn bị đón nhận sự thay đổi, đồng thời quan trọng nhất là làm thế nào nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ chủ chốt trong việc thực hiện và duy trì BSC.

Đó là lý do chúng tôi bắt đầu với Mindset (Mô Thức). Sau khi đảm bảo rằng phần lớn đội ngũ đã hiểu và ủng hộ sự cần thiết phải thay đổi, chúng tôi bắt đầu đánh giá thực trạng doanh nghiệp theo Mô hình 7S để làm nền tảng triển khai xây dựng BSC cho tổ chức. Cuối cùng, để đảm bảo đội ngũ đủ năng lực thực thi và vận hành hiệu quả các công cụ quản trị mới chúng tôi áp dụng công nghệ kèm cặp (Coaching) nâng cao năng lực lãnh đạo và thực thi.

Thực tế đã chứng minh, để triển khai thành công BSC cho doanh nghiệp (doanh nghiệp nội địa lẫn nước ngoài) tại môi trường Việt Nam, giai đoạn chuẩn bị (Mindset) và duy trì (Coaching) mới là những giai đoạn quyết định thật sự.

Vì vậy, Chúng tôi gọi TOPPION Successful BSC Consulting Model là chìa khóa để áp dụng thành công BSC tại Việt Nam
.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: (028) 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn

 

 

Giải pháp liên quan