LEADER MINDSET KHÓA 49

Khóa học sử dụng phương pháp đào tạo ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã được sử dụng rộng rãi trong đào tạo tại các quốc gia tiên tiến.
Chia sẻ bài viết

Lịch khai giảng khác

LEADER MINDSET KHÓA 51 LEADER MINDSET KHÓA 51

Đặc biệt dành cho quản lý cấp trung (Giám đốc/Phó Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó phòng) từ 3 năm kinh nghiệm quản lý trở lên, những cá nhân muốn phát triển khả năng...

LEADER MINDSET KHÓA 50 LEADER MINDSET KHÓA 50

Khóa học sử dụng phương pháp đào tạo ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã được sử dụng rộng rãi trong đào tạo tại các quốc gia tiên...

LEADER MINDSET KHÓA 47 LEADER MINDSET KHÓA 47

MUỐN KẾT QUẢ MỚI - CẦN TƯ DUY MỚI TƯ DUY MỚI • Tác động mô thức (Mindset) tạo tiền đề dẫn dắt hành vi và thay đổi "tầm vóc" lãnh đạo/quản lý rõ...

LEADER MINDSET KHÓA 46 LEADER MINDSET KHÓA 46

Thay đổi mô thức (Mindset) ứng dụng NLP kết hợp kèm cặp (Coaching) dựa trên bộ công cụ theo tiêu chuẩn Coaching Thế Giới. • Phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới, bắt đầu từ Mindset chứ không...