Lịch khai giảng

LEADER MINDSET KHÓA 51 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Đặc biệt dành cho quản lý cấp trung (Giám đốc/Phó Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó phòng) từ 3 năm kinh nghiệm quản lý trở lên, những cá nhân muốn phát triển khả năng lãnh đạo của mình nhằm đáp ứng công việc hiện tại và có mong muốn phát triển vượt bậc lên...
LEADER MINDSET KHÓA 50 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Khóa học sử dụng phương pháp đào tạo ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã được sử dụng rộng rãi trong đào tạo tại các quốc gia tiên tiến.
LEADER MINDSET KHÓA 49 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Khóa học sử dụng phương pháp đào tạo ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã được sử dụng rộng rãi trong đào tạo tại các quốc gia tiên tiến.
LEADER MINDSET KHÓA 48 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Khóa huấn luyện THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT (LEADER MINDSET PREMIUM) không những giúp các nhà lãnh đạo hệ thống hoá toàn bộ tư duy, kiến thức, tìm ra các điểm mù trong lãnh đạo và còn giúp nâng cao cấp độ lãnh đạo lên tầm cao mới bằng việc...