Lịch khai giảng

LEADER MINDSET KHÓA 51 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Đặc biệt dành cho quản lý cấp trung (Giám đốc/Phó Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó phòng) từ 3 năm kinh nghiệm quản lý trở lên, những cá nhân muốn phát triển khả năng lãnh đạo của mình nhằm đáp ứng công việc hiện tại và có mong muốn phát triển vượt bậc lên...
LEADER MINDSET KHÓA 50 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Khóa học sử dụng phương pháp đào tạo ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã được sử dụng rộng rãi trong đào tạo tại các quốc gia tiên tiến.
LEADER MINDSET KHÓA 49 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Khóa học sử dụng phương pháp đào tạo ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã được sử dụng rộng rãi trong đào tạo tại các quốc gia tiên tiến.
LEADER MINDSET PREMIUM KHÓA 48 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT
Khóa huấn luyện THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT (LEADER MINDSET PREMIUM) không những giúp các nhà lãnh đạo hệ thống hoá toàn bộ tư duy, kiến thức, tìm ra các điểm mù trong lãnh đạo và còn giúp nâng cao cấp độ lãnh đạo lên tầm cao mới bằng việc...
LEADER MINDSET KHÓA 47 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
MUỐN KẾT QUẢ MỚI - CẦN TƯ DUY MỚI TƯ DUY MỚI • Tác động mô thức (Mindset) tạo tiền đề dẫn dắt hành vi và thay đổi "tầm vóc" lãnh đạo/quản lý rõ nét. • Phá bỏ các tác nhân cản trở khả năng lãnh đạo trong tiềm thức mỗi người. • Sao chép mô thức của...
LEADER MINDSET KHÓA 46 THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO
Thay đổi mô thức (Mindset) ứng dụng NLP kết hợp kèm cặp (Coaching) dựa trên bộ công cụ theo tiêu chuẩn Coaching Thế Giới. • Phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới, bắt đầu từ Mindset chứ không phải từ kỹ năng hay kiến thức lãnh đạo. • Khóa huấn luyện ứng dụng các kỹ thuật tự trải nghiệm tâm lý đặc biệt, đưa...