Tin đào tạo

Trong hai ngày 24 & 25/04/2015, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn Luyện LEADER MINDSET – THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO lần thứ 25 tại Saigon Hotel, 41 – 47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM. Song song với các kiến thức về quản trị được chắt lọc, hệ thống hóa một cách khoa học, Khóa Huấn Luyện ứng dụng các kỹ thuật NLP (Neuro Linguistic Programing – Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy),...
Trong hai ngày 13 & 14/05/2015 Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn luyện Middle Manager & Leader Mindset (Thay Đổi Mô Thức Quản Lý & Lãnh Đạo) cho Lãnh đạo và Quản lý cấp trung của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại Cần Thơ.
Trong hai ngày 15 & 16 / 09 /2016, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tiếp tục tổ chức learning series “TRANSFORMATION FOR SUCCESS”  dành cho các Staffs của Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ MANULIFE VIỆT NAM tại TP. Hạ Long . Các Quản Lý đã có 02 ngày học tập và trải nghiệm cùng nhau vô cùng ý nghĩa và sôi động. 
Trong hai ngày 08 & 09 / 09 /2016, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn Luyện TRANSFORMATION FOR SUCCESS – WE WORK AS ONE  dành cho các cấp Quản Lý & Lãnh Đạo của Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ MANULIFE VIET NAM tại The Grand Ho Tram Strip. Các Lãnh đạo đã có 02 ngày học tập và trải nghiệm cùng nhau vô cùng ý nghĩa và sôi động.