Tin đào tạo

Trong 02 ngày 17 & 18/08/2012, toàn bộ CB- CNV của Công Ty CP Hòa Bình (HBC) đã tề tựu đồng đủ để tham dự khóa huấn luyện “Văn Hóa Doanh Nghiệp” do TOP PION Leader Consulting – Một thương hiệu của Tập Đoàn Đào Tạo & Tư Vấn Triển Khai TOP PION tổ chức.
TP.HCM ngày 01/08/2012, tại trụ sở Tập Đoàn Huấn Luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION, đã tổ chức Khóa Huấn Luyện Văn Hóa Doanh Nghiệp cho toàn bộ Ban Lãnh đạo và Nhân viên của Công Ty CP Tin Học Siêu Tính.
Trong suốt 4 tuần lễ liên tiếp (từ ngày 22/06 đến ngày 12/07/2012), tại Resort Suối Nhum  - Phan Thiết, TOP PION Leader Consulting – Một thương hiệu của Tập Đoàn Huấn Luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã triển khai Khóa Huấn Luyện “Văn Hóa Doanh Nghiệp” cho hơn 1,000 Nhân viên và người thân của Nhân viên Công ty CP Bao Bì nhựa Tân Tiến.
Ngày 13 và 14 tháng 07 năm 2012, tại Resort Anoasis Long Hải, Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn Luyện “Leader Mindset – Thay đổi mô thức Lãnh đạo”cho gần 50 Quản Lý cấp cao của Công Ty Mỹ Phẩm LG VINA. Với mục tiêu thay đổi khả năng lãnh đạo từ mô thức (Mindset) dẫn đến thay đổi kỹ năng một cách rõ rệt, ứng dụng phương pháp huấn luyện tiên tiến hàng đầu trên Thế giới...