Tin đào tạo

Trong năm ngày (từ ngày 15 – 19/10/2012) tại Hà Nội,  Tập Đoàn Huấn Luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã triển khai Khóa đào tạo “Huấn luyện và xây dựng Hệ Thống Balanced Scorecard (Thẻ điểm cân bằng - BSC) theo tiêu chuẩn BSC Hoa Kỳ” cho Ban Lãnh đạo BIDV, Lãnh đạo một số Ban/Trung tâm Hội sở chính, đơn vị thành viên và Tổ công tác xây dựng BSC cấp cao. Khóa đào tạo Thẻ điểm cân bằng – BSC đã giúp đội ngũ Lãnh...
Ngày nay, khi các hình thức cạnh tranh về giá cả, chất lượng đã trở thành một điều hiển nhiên thì các Công ty đã hướng tới một hình thức cạnh tranh khác không kém phần khốc liệt và hiệu quả: Cạnh tranh bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng - đây chính là chìa khóa mang đến sự thành công với những chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng bằng sự thân thiện, tạo mối quan hệ gắn bó...
Ngày 01/10/2012, Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa học “Kỹ năng quản lý thời gian ứng dụng NLP & Coaching” cho toàn bộ CB – CNV của Công Ty GHP Far East Việt Nam.
Ngày 31/08/2012 tại Đà Nẵng, Tập Đoàn Huấn Luyện Và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn Luyện “Leader Mindset – Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo” cho gần 50 Lãnh Đạo của Công Ty TNHH Cảng Đồng Nai.