XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tại sao chúng ta lại phải xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp?
Văn Hóa Doanh Nghiệp quyết định như thế nào đến sự trường tồn và phát triển của tổ chức?
Văn Hóa Doanh Nghiệp có tạo nên sự khác biệt cho một tổ chức?
Tại sao chúng ta lại muốn xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, đích đến cuối cùng có phải chúng ta muốn có một tổ chức được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động thoải mái và phải hướng đến kết quả hay không?
Định nghĩa sơ về Văn Hóa Doanh Nghiệp là thông qua hình ảnh thể hiện bên ngoài và các hoạt động bên trong của tổ chức, các tương tác với bên ngoài và các kỳ vọng trong tương lai. Văn Hóa Doanh Nghiệp xây dựng dựa trên các giá trị - niềm tin - phong tục được đồng thuận dựa trên các nguyên tắc đã văn bản hóa hay không văn bản hóa, nó được phát triển theo thời gian và được số đông công nhận là đúng.
Trong phương pháp XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP hầu hết các doanh nghiệp thường chỉ tập trung vào bề ngoài như đồng phục, cách nhân viên chào hỏi và làm việc với nhau cũng như làm việc với khách hàng, các ấn phẩm…. mà quên mất rằng những yếu tố đó chỉ chiếm 30% trong việc xây dựng 1 văn hóa của cả doanh nghiệp. Trong đó 10% bao gồm Brand identily - Handbook – Media, 20% bao gồm:  Communication – Activity -  Reward &  recognition và Yếu tố quyết định sống còn của Văn hóa cũng như duy trì được nó 70% quyết định VĂN HÓA DOANH NGHIỆP chính là TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI và PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO của người đứng đầu.
Vậy 70% yếu tố quyết định đó, chúng ta đã làm ổn chưa? Và đã thực sự dùng hết giá trị của nó vào việc áp dụng Văn Hóa Doanh Nghiệp hay chưa?
Có phải Văn hóa đến từ người đứng đầu, và chỉ cần người đứng đầu thay đổi thì văn hóa tổ chức sẽ được thay đổi? Bạn có tin hay đã nhận thấy được điều này ở đâu đó trong tổ chức của mình.
Chúng ta có nhận thấy việc một người quản lý, lãnh đạo có 1 vài hành vi nào đó, mà hành vi đó dẫn đến hành động vô tình hay cố ý -> nó đều tạo ra văn hóa làm việc của cả phòng ban đó giống họ, đó chính là văn hóa của phòng ban, rộng hơn là lãnh đạo cũng sẽ có một vài hành vi vô tình tạo ra văn hóa hiện tại của tổ chức.
Vậy để thay đổi văn hóa tổ chức, bạn cần làm gì. Một trong những điều cần là người đứng đầu nên thay đổi những hành vi vô tình tạo ra văn hóa không mong muốn hoặc thay đổi một vài hành vi để phù hợp với văn hóa tổ chức muốn hướng đến.
Tôi ví dụ: Việc bạn cứ phải đi nhắc mãi cho mọi người nên đi họp đúng giờ có quá mệt mỏi cho bạn không? Đó cũng là 1 văn hóa vô tình được tạo ra trong tổ chức.
Hoặc tại sao nhân viên trong công ty luôn có sức ỳ và ngại thay đổi, có phải đâu đó vô tình hành vi nào của cấp trên đã khiến nhân viên có những hành vi tạo ra văn hóa đó, mà phòng này có phòng kia lại không có.
Vậy hiện tại doanh nghiệp của chúng ta có đang đi đúng hướng để triển khai văn hóa doanh nghiệp thành công chưa?
Còn 3 điều quan trọng nữa để giúp tổ chức tốt hơn khi triển khai văn hóa hiệu quả cùng đọc tiếp tại bài số 2 về triển khai văn hóa nha!
 
Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

VÌ SAO CÁC KHÓA HỌC VỀ TƯ DUY TRỞ NÊN THIẾT YẾU

Tư duy cũng giống như chiếc la bàn định hướng cuộc đời của mỗi con người. Tư duy đúng, đời ta đúng hướng. Tư duy chưa đúng, ta cứ mãi loay...

TÁI CẤU TRÚC

TÁI CẤU TRÚC

TẠI SAO CẦN PHẢI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

TẠI SAO CẦN PHẢI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO  

CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT CHO LÃNH ĐẠO

CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT CHO LÃNH ĐẠO

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – YẾU TỐ PHÁT TRIỂN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỜNG TỒN CỦA DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – YẾU TỐ PHÁT TRIỂN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỜNG TỒN CỦA DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG LEADERSHIP

KỸ NĂNG LEADERSHIP