Tag: ajinomoto

Tập Đoàn Huấn luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION trân trọng cảm ơn BLĐ CTY AJINOMOTO Viet Nam đã thể hiện sự quan tâm sâu sát đến các cấp Nhân Viên, Quản Lý bằng việc quyết định triển khai khóa huấn luyện Tinh Thần Thủ Lĩnh AJINOMOTO được tổ chức trong hai ngày 15&16/06/2017. TOPPION mong rằng, những kiến thức cũng như những giá trị mà khóa huấn luyện sẽ giúp Anh/Chị nâng cao kinh nghiệm Quản lý, hoàn thiện...
Ajinomoto đã không ngừng tổ chức các khóa đào tạo nhằm bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng cho những cán bộ quản lý nhằm tạo nên một thế hệ lãnh đạo có “tầm”, đưa Ajinomoto phát triển và trường tồn. Trong 2 ngày 05 & 06/06/2014 Ajinomoto Việt Nam đã kết hợp với Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION tổ chức thành công khóa huấn luyện “Tinh Thần Thủ Lĩnh AJINOMOTO” tại thành phố biển Vũng Tàu. Đón tiếp gần 50...