Tag: 29-

Trong hai ngày 29-30/09/2014 Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn luyện Middle Manager & Leader Mindset cho hơn 100 Lãnh đạo và Quản lý cấp trung của Công Ty TNHH QUỐC TẾ B&B VIỆT NAM (B&B VN) tại Hà Nội. B&B VN cũng chính là đơn vị chủ quản của Hệ thống Siêu thị Mẹ & Bé Bibo Mart nổi tiếng với nhiều cửa hàng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Các quản lý của Công...