HIỆU SUẤT LÃNH ĐẠO

HIỆU SUẤT LÃNH ĐẠO

KHÓ KHĂN CỦA TỔ CHỨC

Mọi tổ chức dù lớn hay nhỏ, điều mà lãnh đạo quan tâm nhất không những là định hướng của công ty hay chiến lược như thế nào, mà còn là từ định hướng, chiến lược và các mục tiêu sau khi phân cấp xuống các bộ phận làm sao các lãnh đạo, quản lý cấp trung tiếp nhận, lĩnh hội và triển khai ra kết quả cuối cùng

Bài toán chiến lược Bài toán thực thi

Do đó năng lực thực thi của đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp trung vô cùng quan trọng. Đội ngũ phải đối mặt với 4 thách thức lớn để có được năng lực thực thi công việc một cách xuất sắc, bao gồm:

 1. Nội tâm: khả năng tập trung, năng lượng, động lực, khả năng kiểm soát cảm xúc - hành vi, khả năng tìm kiếm điểm đột phá của bản thân, khả năng hoàn thiện các điểm yếu trong phong cách lãnh đạo
 2. Lựa chọn và ra quyết định: tư duy nhạy bén, quyết định trên những yếu tố cốt lõi, lựa
 3. Mức độ ảnh hưởng và tương tác: xây dựng lòng tin, tương tác xuất sắc liên bộ
 4. Kích hoạt khả năng thực thi cấp dưới: xây dựng được đội nhóm có khả năng thực thi công việc đến cùng dựa trên tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Dành cho những lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung

 • Gặp khó khăn trong việc điều hành và quản lý nhân viên
 • Đã biết về điểm yếu của bản thân nhưng chưa vượt qua vùng giới hạn để thay đổi
 • Muốn tìm ra tận gốc vấn đề, nguyên nhân cốt lõi bên trong bản thân hình thành điểm yếu, hạn chế năng lực, phong cách lãnh đạo
 • Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực triển khai thực thi công việc:
 • Kỹ năng quản lý cảm xúc và hành vi
 • Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định
 • Kỹ năng ảnh hưởng, xây dựng niềm tin và tương tác liên phòng ban
 • Kỹ năng xây dựng đội nhóm, kích hoạt khả năng thực thi của cấp dưới
 • Biết được phương pháp điều trị tâm lý hiệu quả để thay đổi cho bản thân, giúp coaching chữa bệnh tâm lý cho nhân viên và người thân của mình.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Với phương pháp đào tạo đa tương tác
(Multi-experience learning)
kết hợp kỹ thuật NLP
(Lập trình ngôn ngữ tư duy)
& Bóc tách tâm lý 1: 1 “lột củ hành” sẽ giúp học viên:

 • Bóc tách tâm lý, tìm ra các ký ức, sự kiện đã tạo ra các niềm tin, giá trị dẫn đến sự hình thành điểm mù trong công tác lãnh đạo của bản thân
 • Phá vỡ con người cũ, xác lập con người mới với năng lực thực thi xuất sắc trong công việc và gia đình.

Phương pháp Bóc tách tâm lý 1:1
“lột củ hành”

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC