Tin đào tạo

Trong 2 ngày 28 & 29-11-2014, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn Luyện CHANGE YOUR MIND – CHANGE YOUR LIFE – THAY ĐỔI TƯ DUY-THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI cho gần 100 nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI (SDV).
Trong hai ngày 31/10 & 01/11/2014 Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn luyện Middle Manager & Leader Mindset cho hơn 50 Lãnh đạo và Quản lý cấp trung của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO). Giới thiệu về BWACO: “Hệ thống cấp nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ XX. Ngày 19/4/1982, UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo...
Trong hai ngày 07 & 08/11/2014, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn Luyện LEADER MINDSET – THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO lần thứ 21 tại Saigon Hotel, 41 – 47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM. Song song với các kiến thức về quản trị được chắt lọc, hệ thống hóa một cách khoa học, Khóa Huấn Luyện ứng dụng các kỹ thuật NLP (Neuro Linguistic Programing – Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy), kỹ...
Tiếp nối thành công Khóa Huấn Luyện Middle Manager & Leader Mindset do Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION tổ chức cho toàn bộ Lãnh đạo và Quản lý của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu (ACC) trước đó. Ngày 24 – 25/10/2014, Ban Lãnh Đạo của ACC đã tin tưởng mời TOPPION tổ chức Khóa Huấn Luyện Change Your Mind – Change Your Life cho toàn bộ đội ngũ nhân viên của ACC. Sau 02 ngày huấn luyện, Ban Lãnh Đạo ACC...