Tin đào tạo

Trong hai ngày 27 & 28/03/2015, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn Luyện LEADER MINDSET – THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO lần thứ 24 tại Saigon Hotel, 41 – 47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM. Song song với các kiến thức về quản trị được chắt lọc, hệ thống hóa một cách khoa học, Khóa Huấn Luyện ứng dụng các kỹ thuật NLP (Neuro Linguistic Programing – Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy), kỹ thuật...
Trong hai ngày 25 & 26/03/2015 Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn luyện Change Your Mind – Change Your Life cho các Quản Trị Viên Tập Sự của Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (VINAMILK). Khóa học là một trong những khóa đào đạo quan trọng trong kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa tiềm năng của Ban Lãnh Đạo Công Ty VINAMILK. Thể hiện sự quan tâm rất lớn và mong muốn giúp các Quản...
Trong hai ngày 10 - 11/04/2015 Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn luyện Middle Manager & Leader Mindset cho đội ngũ Lãnh đạo và Quản lý của Công Ty TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO M.C và Công Ty TNHH Ý TƯỞNG ĐẸP (IOB) (một thành viên của M.C). Các quản lý của 02 Công ty đã có 02 ngày học tập và trải nghiệm cùng nhau vô cùng ý nghĩa và sôi động.
Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng tại Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, hàng tiêu dùng, phân phối. Được thành lập năm 2001, Mekong...