Tin đào tạo

Trong hai ngày 06 & 07 / 08 /2016, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn Luyện MIDDLE MANAGER MINDSET – THAY ĐỔI MÔ THỨC QUẢN LÝ dành cho các cấp Quản Lý của Công Ty TNHH Phát Triển PHÚ MỸ HƯNG  tại TP. Hồ Chí Minh. Các Quản Lý đã có 02 ngày học tập và trải nghiệm cùng nhau vô cùng ý nghĩa và sôi động. 
Trong hai ngày 26 & 27 / 07 /2016, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn Luyện MIDDLE MANAGER & LEADER MINDSET – THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO dành cho các cấp Quản Lý & Lãnh Đạo của Công Ty Cổ Phần DƯỢC HẬU GIANG – DHG PHARMA  tại TP. Cần Thơ. Các Lãnh đạo đã có 02 ngày học tập và trải nghiệm cùng nhau vô cùng ý nghĩa và sôi...
Trong hai ngày 22&23/07/2016, Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn Luyện LEADER MINDSET – THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO lần thứ 35 tại Saigon Hotel, 41 – 47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM. Song song với các kiến thức về quản trị được chắt lọc, hệ thống hóa một cách khoa học, Khóa Huấn Luyện ứng dụng các kỹ thuật NLP (Neuro Linguistic Programing – Lập Trình Ngôn Ngữ...
Trong hai ngày 28 & 29/06/2016 Tập Đoàn Huấn Luyện và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tổ chức Khóa Huấn luyện Middle Manager & Leader Mindset (Thay Đổi Mô Thức Quản Lý & Lãnh Đạo) cho Lãnh đạo và Quản lý cấp trung của Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông – Trung tâm Kinh Doanh VNPT – Cần Thơ .   Song song với các kiến thức về quản trị được chắt lọc, hệ thống hóa một cách khoa học, Khóa Huấn Luyện ứng dụng...