LEADER MINDSET PREMIUM KHÓA 48

Khóa huấn luyện THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT (LEADER MINDSET PREMIUM) không những giúp các nhà lãnh đạo hệ thống hoá toàn bộ tư duy, kiến thức, tìm ra các điểm mù trong lãnh đạo và còn giúp nâng cao cấp độ lãnh đạo lên tầm cao mới bằng việc thay đổi gốc rễ mô thức (suy nghĩ) ứng dụng kỹ thuật thay đổi hành vi NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) kết hợp kỹ thuật Group Coaching theo tiêu chuẩn của mạng lưới coaching toàn cầu Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching.
Chia sẻ bài viết

Lịch khai giảng khác

LEADER MINDSET PREMIUM KHÓA 43 LEADER MINDSET PREMIUM KHÓA 43

Đặc biệt dành cho các lãnh đạo cấp cao (Chủ tịch HĐQT, CEO,...) của các doanh nghiệp mong muốn tạo đột phá/các doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc/Doanh nghiệp đã...