Đánh giá doanh nghiệp theo mô hình 7s McKinsey

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH 7S

Mô hình đánh giá thực trạng doanh nghiệp 7S của McKinsey được nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu thế giới sử dụng. 

• SHARED VALUE: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

• STRATEGY: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

• STRUCTURE: CƠ CẤU TỔ CHỨC

• SYSTEM: CÔNG NGHỆ QUY TRÌNH

• STYLE: PHONG CÁCH QUẢN TRỊ

• STAFF: CON NGƯỜI

• SKILLS: NĂNG LỰC TỔ CHỨC

 
MA TRẬN CHẤM ĐIỂM TOÀN DIỆN THEO MÔ HÌNH 7S
 
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Điện thoại: +84 8 3844 2369 | Email: info@toppion.com.vn

Lịch khai giảng

LEADER MINDSET KHÓA 44 26/05/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET KHÓA 45 16/06/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET KHÓA 46 21/07/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET KHÓA 47 18/08/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET PREMIUM KHÓA 48 22/09/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET KHÓA 49 20/10/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET KHÓA 50 17/11/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH
LEADER MINDSET KHÓA 51 22/12/2017 SÀI GÒN HOTEL HỒ CHÍ MINH

Giải pháp liên quan